Een empirische afbakening van beroepsdeelmarkten
Coen Teulings, SEO, University of Amsterdam
Nick Vriend, European University Institute, Florence
SEO-rapport nr. 215, SEO, University of Amsterdam, 1988

pdf Full paper (PDF format)

Inleiding. De arbeidsmarkt is verre van homogeen. Er bestaan grote verschillen in de aangeboden banen, zowel wat betreft werktijden, beloning en duur van de aanstelling als wat betreft aard van de werkzaamheden. Verschillende soorten banen vereisen uiteenlopende kwalificaties van diegenen die ze bezetten. Werkervaring en opleiding vormen de voornaamste bestanddelen van deze kwalificatie.
De laatste jaren is de aandacht voor de verscheidenheid van de arbeidsmarkt sterk toegenomen, zowel wat betreft de vraag- als de aanbodkant. Men is zich er meer van bewust geworden dat voor een beoordeling van de arbeidsmarkt niet kan worden volstaan met de analyse van aggregaten. Niet ieder aanbod is geschikt voor een specifieke vraag. Vandaar dat het aanbod van arbeid bij dergelijke onderzoeken wordt gedifferentieerd naar opleiding (niveau en richting), leeftijd of geslacht. Aan de vraagkant is het voornaamste indelingscriterium het beroep. Welke onderscheiden soorten arbeidsaanbod maken nu kans op banen in welke beroepen, veranderen deze relaties in de loop der jaren en wat zijn de oorzaken van die verandering? Op deze vragen moet dit onderzoek een antwoord geven.


Nick Vriend, n.vriend@qmul.ac.uk
Last modified 2012-12-17